Medarbetare

KTH Holding AB har följande medarbetare:

Lisa

Lisa Ericsson

Vd

08-790 66 07

lisa.ericsson@kthholding.se

Bakgrund och kompetens

Lisa har arbetat inom olika positioner på KTH sedan 2002. 2006 tillträdde hon som VD för KTH Holding AB och 2007 rekryterades hon som avdelningschef på KTH Innovation. Lisa innehar idag båda dessa poster. Lisa har drygt 15 års erfarenhet av att arbeta med innovation och entreprenörskap i nära anslutning till universitetsvärlden. Våren 2000 anställdes Lisa av konsultfirman McKinsey med uppdrag ”knoppa” av affärsplantävlingen Venture Cup och skapa en egen juridiskt enhet.  Lisa arbetade som regionschef under två år och var innan hon slutade ansvarig för att starta upp Venture Cup Nord samt den nationella organisationen Venture Cup Sverige. Lisa har även arbetat två år som forskningsassistent inom entreprenörskap samt varit delägare i ett konsultföretag. Under perioden 1999-2003 var Lisa rådgivare i småföretagsfrågor till sittande näringsminister; Björn Rosengren och Mona Sahlin. Lisa har läst ekonomi vid Örebro universitet och vid Internationella Handelshögskolan i Amsterdam samt kompletterat med kurser från MIT (Massachusetts Institute of Technology) och IFL Handelshögskolan.

Daniel

Daniel Carlsson

IP Manager

08-790 69 88

daniel.carlsson@kthholding.se

Bakgrund och kompetens

Daniel har en bakgrund från medicinteknik, biomaterial och mikrosystemteknik och med en bred erfarenhet av de olika områden, såväl tekniska som ekonomiska, som krävs för att ta en tidig teknikidé till marknaden. Från 2003-2008 arbetade han för Micromuscle, ett start-up inom medicinsk teknik med fokus på elektroaktiva polymerer för hjärt- och kärlkirurgi.  Daniel hade där en rad arbetsuppgifter inom projektledning, teknikutveckling samt olika affärsutvecklande uppgifter.  Under en period var han även ansvarig för en patentportfölj och är själv meduppfinnare till ett antal patent. Vid KTH Innovation fokuserar Daniel framförallt arbetat på att stötta affärsidéer inom medtech, kemi och materialteknologi och jobbar mycket med frågor inom patent, finansiering och projektplanering. Daniel är även IP-ansvarig för KTH Holding AB med ansvar för hantering och kommersialisering av immateriella rättigheter. Daniel har ett särskilt intresse för strukturerad innovation och att skapa effektiva processer, mätbarhet och standardisering kopplat till innovationsutveckling. Daniel är civilingenjör i teknisk biologi från Linköpings Tekniska Högskola och civilekonom från Linköpings Universitet.

Håkan

Håkan Borg

Investment Manager

08-790 60 37

hakan.borg@kthholding.se

Bakgrund och kompetens

Håkan är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har varit Visiting Scholar på Wharton School of the University of Pennsylvania. På KTH Innovation har Håkan hjälpt forskare och studenter att utforma och genomföra kommersialiseringsstrategier för forskningsresultat och affärsidéer sedan 2010. Fokus har varit att identifiera kundnytta, utarbeta affärsmodeller, hantera IP och sälja in projekt till kunder & finansiärer. Innan Håkan började på KTH Innovation arbetade han åtta år som managementkonsult och sju år med ledning, företagsutveckling, internationalisering och affärsutveckling av bolag inom ICT/media/Internet i Sverige och internationellt. Håkan är även diplomerad coach.

Till sidans topp