Syfte

KTH Holding ska förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- och tjänstebolag, vars syfte är att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för KTH. KTH Holding har även gjort investeringar i riskkapitalfonderna KTH Seed Capital KB och i KTH Chalmers Capital KB. Investering har också gjorts i fonden STING Capital i form av aktieägare.

KTH Holding ska även förmedla den uppdragsutbildning som beskrivs i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Innehållsansvarig:info@kthholding.se
Tillhör: KTH Holding AB
Senast ändrad: 2018-05-31