Vi som arbetar här

Lisa Ericsson

VD
lisa.ericsson@kthholding.se
08 - 790 66 07

Lisa Ericsson har arbetat på KTH sedan 2002 och tillträdde som VD för KTH Holding AB 2006. Året efter tillträdde hon som avdelningschef på KTH Innovation. Med över 15 års erfarenhet från att arbeta med innovation och entreprenörskap i nära anslutning till universitetsvärlden har hon en djup inblick i Sveriges innovationssystem. Hon har läst ekonomi vid Örebro universitet och Internationella Handelshögskolan i Amsterdam. Hon har även kompletterat sin utbildning med kurser från MIT (Massachusetts Institute of Technology) och IFL Handelshögskolan.

Håkan Borg

Investment Manager
hakan.borg@kthholding.se
08-790 60 37

Sedan 2010 arbetar Håkan Borg på KTH Innovation som diplomerad coach och hjälper forskare och studenter att utforma och genomföra kommersialiseringsstrategier för forskningsresultat och affärsidéer. Det kan röra sig om att identifiera kundnytta, utarbeta affärsmodeller, hantera IP och sälja in projekt till kunder & finansiärer. Han är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har varit Visiting Scholar på Wharton School of the University of Pennsylvania. Han har mångårig erfarenhet från ledning, företagsutveckling, internationalisering och affärsutveckling av bolag inom ICT såväl nationellt som internationellt.

Daniel Carlsson

IP Manager
daniel.carlsson@kthholding.se
08-790 69 88

Daniel Carlsson är diplomerad coach vid KTH Innovation och stöttar idéer med kommercialiseringspotential inom medtech, kemi och materialteknologi. Han har ett särskilt intresse för strukturerad innovation och att skapa effektiva processer, mätbarhet och standardisering kopplat till innovationsutveckling. Daniel Carlsson är civilingenjör i teknisk biologi från Linköpings Tekniska Högskola och civilekonom från Linköpings Universitet och har tidigare erfarenhet från att själv arbeta för ett start-up inom medicinsk teknik med fokus på elektroaktiva polymerer för hjärt- och kärlkirurgi.

Anna Isoz

Handläggare
anna.isoz@kthholding.se
08-790 60 39

Anna Isoz är sedan 2010 projektledare och koordinator på KTH Innovation. Hon har en bakgrund inom tjänsteutveckling och kommunikation i HR-konsultbranschen med internationell erfarenhet från England, Tyskland och Schweiz. På KTH Holding AB arbetar hon framför allt med upphandling av konsulttjänster samt handläggning av fördelning av medel inom VINNOVAs finansieringsprogram VFT-1.

Innehållsansvarig:info@kthholding.se
Tillhör: KTH Holding AB
Senast ändrad: 2017-08-16