Investeringar i IPR (patent)

KTH Holding arbetar med hantering och kommersialisering av immateriella rättigheter (IPR), primärt patent, från KTH:s forskning. Syftet är att understödja kommersialisering av KTH:s forskning.

KTH Holding äger och förvaltar för KTH:s räkning immateriella rättigheter i ett antal forskningscenter (bl.a. VINN Excellence Centers).

KTH Holding investerar även i patent sprungna ur KTH:s forskning. KTH Holding erbjuder där forskare ett utökat stöd och finansiering för att kommersialisera forskningsbaserade uppfinningar/patent. Detta erbjudande kallas IP-2-Market och syftet är att ta forskningsbaserade uppfinningar och patent till marknaden genom licensiering eller försäljning av patent och annan IPR till existerande företag.  Erbjudandet är bl.a. riktat till forskare som inte har möjlighet eller intresse att driva en kommersialiseringsprocess fullt ut.

Läs mer om erbjudandet här:  Information IP-2-Market (pdf 43 kB) .

Har du forskningsresultat som du tror kan vara patenterbara och ha kommersiell potential kontakta oss:

Daniel Carlsson, IP Manager,  daniel.carlsson@kthholding.se

Till sidans topp