Till innehåll på sidan

Investeringar i IPR (patent)

KTH Holding arbetar med hantering och kommersialisering av immateriella rättigheter (IPR), primärt patent, från KTH:s forskning. Detta för att stödja kommersialisering av forskningsresultat sprungna ur KTH.

KTH Holding äger och förvaltar för KTH:s räkning immateriella rättigheter i ett antal forskningscenter (bland annat VINN Excellence Centers).

KTH Holding investerar även i patent sprungna ur KTH:s forskning. KTH Holding erbjuder forskare ett utökat stöd och finansiering för att kommersialisera forskningsbaserade uppfinningar/patent. Detta erbjudande kallas IP-2-Market och syftet är att ta forskningsbaserade uppfinningar och patent till marknaden genom licensiering eller försäljning av patent och annan IPR till existerande företag. Erbjudandet är bl.a. riktat till forskare som inte har möjlighet eller intresse att driva en kommersialiseringsprocess fullt ut.

Läs mer om IP-2-Market här: Information IP-2-Market (pdf 43 kB) .

Har du ett forskningsresultat som du tror kan vara patenterbar och ha en kommersiell potential? Kontakta Daniel Carlsson, IP Manager, daniel.carlsson@kthholding.se

Innehållsansvarig:info@kthholding.se
Tillhör: KTH Holding AB
Senast ändrad: 2017-08-10