Ägarinvesteringar

KTH Holding investerar varje år i ett antal nystartade bolag. Holdingbolaget har som strategi att gå in tidigt i bolag som är sprungna ur KTH:s forskning eller utbildning.

Dessa direktinvesteringar ska stödja bolag med finansiering i en tidig fas, då externt riskkapital vanligtvis är svårt att erhålla. Nystartade bolag som kommer ur KTH:s innovationsstödsprocess, och som uppfyller kriterier för att gå in i affärsinkubatorn STING eller motsvarande verksamhet, ges ett standarderbjudande om investering.

Till sidans topp