Till innehåll på sidan

Ägarinvesteringar

KTH Holding investerar varje år i ett antal nystartade bolag. Holdingbolaget har som strategi att gå in tidigt i bolag som är sprungna ur KTH:s forskning eller utbildning.

Dessa direktinvesteringar ska stödja bolag med finansiering i en tidig fas, då externt riskkapital vanligtvis är svårt att erhålla. Nystartade bolag som kommer ur KTH:s innovationsstödsprocess, och som uppfyller kriterier för att gå in i affärsinkubatorn STING eller motsvarande verksamhet, ges ett standarderbjudande om investering.

Innehållsansvarig:info@kthholding.se
Tillhör: KTH Holding AB
Senast ändrad: 2020-06-03