Erbjudande

KTH Holding används bland annat som KTH:s verktyg för hantering av immateriella rättigheter genom licensiering/försäljning samt för ägarinvesteringar för att stödja nya bolag från KTH:s forskning. Läs mer om denna verksamhet  här

När det gäller ägarinvesteringar har KTH Holding investerat i riskkapitalfonder knutna till KTH:s innovationsystem. KTH Holding gör även direktinvesteringar i utvalda bolag från KTH som är knutna till affärsinkubatorn STING. Läs mer om dessa investeringar  här.

KTH Holding AB hanterar i samarbete med KTH Innovation finansieringsprogrammet VFT-1 för kommersiell verifiering av forskning från KTH, Mälardalens högskola, Handelshögskolan samt forskningsinstitut i Mälardalen. Läs mer om VFT-1 här.

Till sidans topp