Investeringar

KTH Holding gör investeringar i utvalda bolag med anknytning till KTH:s verksamhet. Investeringarna har i första hand gjorts med en långsiktig placeringshorisont och till marknadsmässiga villkor. KTH Holding gör även direktinvesteringar i utvalda bolag från KTH som är knutna till affärsinkubatorn STING. I meny-rullgardinen till vänster kan du läsa mer om våra olika former av investeringar.

Vill du veta mer om våra investeringar? Kontakta Håkan Borg, Investment Manager på hakan.borg@kthholding.se

Till sidans topp