KTH Holding AB

KTH Holding är ett statligt aktiebolag som förvaltas av KTH:s universitetsstyrelse. En övergripande målsättning för KTH Holding är att understödja och maximera nyttiggörandet av KTH:s forskning genom att äga, förvalta och exploatera bolag och immateriella tillgångar.

KTH Holding används bland annat som KTH:s verktyg för hantering av immateriella rättigheter genom licensiering/försäljning samt för ägarinvesteringar för att stödja nya bolag från KTH:s forskning. Läs mer om denna verksamhet här

När det gäller ägarinvesteringar har KTH Holding investerat i riskkapitalfonder knutna till KTH:s innovationsystem. KTH Holding gör även direktinvesteringar i utvalda bolag från KTH som är knutna till affärsinkubatorn STING. Läs mer om dessa investeringar här.

Till sidans topp