Nyheter

KTH Holding AB

KTH Holding är ett statligt aktiebolag som förvaltas av KTH:s universitetsstyrelse. Vi investerar i lovande startup-bolag som bottnar i forskning eller undervisning vid KTH, med syftet att stödja kommersialisering och underlätta för ny vetenskap att göra nytta i samhället.

KTH Holding bolagsportfölj

Klicka här för att se vilka bolag KTH Holding AB investerat i genom åren och som fortfarande är aktiva.

KTH Holdings bolagsportfölj

"Investeringen från KTH Holding skickade en tydlig signal till marknaden vilket byggde upp vårt bolag rejält." Tanmoy Bari, VD Greenely

"Investeringen från KTH Holding innebar att vi kunde jobba heltid med vårt projekt. Det gjorde så att vi kunde fokusera på projektet och utveckla vår första produktprototyp." Kenneth Danehorn, grundare, Neosense Technologies